Rechner

Rechner

Voraussichtliche Wertschätzung unserer Dienstleistungen

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es uns zu. Sie müssen nicht alle Informationen angeben. Um unser Angebot zu erhalten, können Sie auch eine E-Mail senden oder uns anrufen.

  Imię i nazwisko:

  Firma:

  E-mail:

  Telefon:

  Forma prawna:

  Lokalizacja:

  Podaj lokalizację:

  Rodzaj działalności:

  Aktywność firmy:

  Struktura własnościowa:

  Ilość faktur kosztowych:

  Ilość faktur przychodowych:

  Czy faktury mogą być przekazywane w formie elektronicznej?

  Czy będziemy Państwu wystawiać faktury?

  Ilość banków obsługujących:

  Ilość rachunków bankowych:

  Czy firma ma rachunek walutowy?

  Czy firma ma transakcje z zagranicą

  Czy firma występuje o zwrot podatku VAT?

  Czy firma prowadzi sprzedaż detaliczną?

  Czy firma prowadzi kasę?

  Liczba umów o pracę:

  Liczba umów o dzieło:

  Liczba umów zlecenia:

  Czy pracownicy mają firmowe karty płatnicze?

  Czy pracownicy otrzymują zaliczki na wydatki?

  Liczba delegacji:

  Ilość środków trwałych:

  Czy firma prowadzi magazyn?

  Czy w firmie występuje leasing?

  Czy sprawozdanie finansowe podlega badaniu?

  Czy firma sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

  Czy firma jest jednostką samodzielną?

  W jakim języku chcą Państwo być obsługiwany?

  Czy chcą mieć Państwo dostęp do swoich danych on-line?

  W jakim programie prowadzona jest obecnie księgowość?

  Opis działalności. Branża:

  Czy firma korzysta z dotacji, subwencji? Jakich?

  Raportowanie:

  Twoje uwagi:

   

  Wycena naszych usług, biuro rachunkowe CREDOS